phone2 +359 887 303 387

phone2   +31 651 616 422

Производство

    Основната ни цел е клиентите и нашите партньори да са винаги доволни от нашата съвместна работа. Това се постига с много старание и постоянство, коректност и откритост в работата на нашата фирма. Производството се състои в :  почистване, калибриране, белене и сортиране на слънчогледа. Цехът разполага с 4 производствени линии с капацитет 1,5 тона на час готов продукт и модерна система за сортиране, съобразена с най-високите стандарти в индустрията.

 

    Високото качество, гарантирането на контрол върху произхода на суровината, както и  върху производствения процес, ритмичността и надеждността на доставките и гарантиране на обемите, а също така и специалното отношение към клиента като основа за едно дългосрочно, партньорско, съвместно сътрудничество с нашите клиенти са нашата мисия и отговорност!

 

    Стремежът ни е да удовлетворяваме , както изискванията на вътрешния, така и на международния пазар;  да бъдем иновативни, конкурентоспособни, търсени, надеждни, да бъдем  предпочитания  търговски партньор!

 

    Всички процеси са автоматизирани и механизирани, като при производствения процес се осъществява контрол на качеството по веригата суровина – краен продукт, съгласно международно приетите стандарти.

 

    Модерната нова фабрика използва безотпадна, екологично чиста технология, при която сортираните семена се делят на фракции по големина, маса и форма, пакетират се в чували, като почистеният и обелен слънчоглед ще се използва за пряка консумация и в хранителната промишленост, а отделените при беленето люспи ще се ползват за производство на пелети  за горене.